Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o.


O Nas

Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w 1954 roku. W latach siedemdziesiątych weszło do grona największych producentów i eksporterów siarki rodzimej na świecie oraz stało się znaczącym producentem nawozów mineralnych i różnorodnych chemikaliów. Obecnie, po wstrzymaniu procesu likwidacji i przejściu procesu komercjalizacji, jest spółką prawa handlowego, jednostką dominującą w Grupie Siarkopol.

16

S

Sulfur

32,066

Siarka rodzima

H2SO4

Pełna nazwa firmy:

SIARKOPOL Tarnobrzeg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres siedziby:

ul. Zakładowa 50
39-400 TARNOBRZEG
e-mail: siarkopol@siarkopol.pl
NIP: 867-000-29-91
REGON: 000041766
REJESTR: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy

NUMER KRS: 0000028800