Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

 Wezwanie uprawnionych pracowników do składania oświadczeń o zamiarze nieodpłatnego nabycia udziałów Siarkopol Tarnobrzeg sp z o.o. powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego KiZPS Siarkopol.

 Rada Nadzorcza Spółki Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o., 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 50 zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. za rok obrotowy 2017, tj. za okres od dnia 01.05.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. i za rok obrotowy 2018, tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

O nas

Historia przemysłu siarkowego w rejonie Tarnobrzega sięga 1953 roku, kiedy prof. Stanisław Pawłowski odkrył duże złoża siarki. Już 1 lipca 1954 roku powołano przedsiębiorstwo pod nazwą Kopalnia Siarki Tarnobrzeg w budowie. Od tego momentu zaczął się dynamiczny rozwój przemysłu siarkowego i równocześnie samego miasta Tarnobrzeg.

W całym okresie funkcjonowania przemysłu wydobywczego w okolicach Tarnobrzega wydobyto ponad 100 mln ton siarki. W latach siedemdziesiątych staliśmy się jednym z największych producentów i eksporterów siarki rodzimej na świecie. Wraz z rozwojem przemysłu wydobywczego rozpoczął się rozwój przetwórstwa siarki głównie w zakresie produkcji nawozów mineralnych i różnorodnych chemikaliów.

Znaczący spadek cen na świecie w latach 90-tych XX wieku i początkowych XXI wieku zapoczątkował regres przemysłu siarkowego. Pierwszego stycznia 1997 rok utworzone zostało przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki Siarkopol. W 2001 roku z tego przedsiębiorstwa wyodrębniono między innymi Zakłady Chemiczne sp. z o. o., Zakład Mechaniczny sp. z o.o. oraz Zakład Produkcji Wody Pitnej sp. z o. o. a samo przedsiębiorstwo postawiono w stan likwidacji. Proces likwidacji trwał 16 lat.

8 lipca 2016 roku proces likwidacji przedsiębiorstwa został wstrzymany. W kolejnym etapie 30 grudnia 2016 roku Minister Skarbu Państwa podjął decyzję o komercjalizacji KiZPS Siarkopol pp i przekształceniu przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o. o. Proces przekształceń został zakończony 24 kwietnia 2017 roku kiedy spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego ze skutkiem od 1 maja 2017.

Obecnie jest jednostką dominującą w Grupie Siarkopol w skład której wchodzą:
– Zakłady Chemiczne Siarkopol sp. z o. o.
– Zakład Mechaniczny Siarkopol sp. z o. o.
– Zakład Produkcji Wody Pitnej w Baranowie Sandomierskim sp. z o. o.