Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Rada Nadzorcza Spółki ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz Członka Zarządu spółki ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.

Załączniki:

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Załącznik do ogłoszenia
RODO