Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Zaproszenie

Rada Nadzorcza Zakładu Mechanicznego „Siarkopol” sp. z o. o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zakładu Mechanicznego „Siarkopol” sp. z o. o., 39 – 400 Tarnobrzeg ul. Mechaniczna 6, za rok obrotowy 2018 .

Ogłoszenie

 

Rada Nadzorcza Spółki ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz Członka Zarządu spółki ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.

Załączniki:

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Załącznik do ogłoszenia
RODO

KOMUNIKAT

Rada Nadzorcza Zakładu Mechanicznego „Siarkopol” Sp. z o.o.  z siedzibą w Tarnobrzegu informuje, że w dniu 25 października 2018 r. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne z dnia 24 sierpnia 2018 r. bez wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakład Mechaniczny „Siarkopol” sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Zakładu Mechanicznego „Siarkopol” Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu ogłasza nowe postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU Zakładu Mechanicznego „Siarkopol” Sp. z o.o.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie
  2. Załącznik do ogłoszenia
  3. Informacja RODO