Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Sponsoring

Spółki Grupy „Siarkopol” Tarnobrzeg prowadzą działalność sponsoringową w formie sponsoringu finansowego, usługowego lub rzeczowego. Aktywność sponsoringowa ma na celu promocję oraz wzmocnienie marki i wizerunku całej Grupy, a także poszczególnych Spółek będących jej Członkami.

Celami Grupy w działalności sponsoringowej są przede wszystkim:

  1. upowszechnianie i wzmacnianie marki „SIARKOPOL” TARNOBRZEG poprzez zwiększenie stopnia jej znajomości, rozpoznawalności i zasięgu oddziaływania,
  2. budowa pozytywnego wizerunku Grupy, jako trwałego i stabilnego podmiotu gospodarczego,
  3. dotarcie z przekazem do kluczowych interesariuszy Grupy, pozyskanie nowych kręgów klientów,
  4. wsparcie działań promocyjno –handlowych,
  5. odróżnianie Grupy oraz jej Członków od konkurencji,
  6. pozyskanie uznania i sympatii opinii publicznej.

Podmiot wnioskujący do Grupy o objęcie działaniami sponsoringowymi, składa pisemny wniosek o sponsoring, który powinien zawierać co najmniej informacje wskazane w Załączniku Nr 1.

Załącznik Nr 1