Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Kontakt

Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.

ul. Zakładowa 50
39-400 Tarnobrzeg
siarkopol@siarkopol.pl

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000673893
kapitał zakładowy: 35 000 000,00 zł
NIP: 8670002991
REGON: 000041766

BDO 000017190

Prezes Zarządu

Janusz Czyż
Tel: +48 (15) 855 58 97 lub 855 42 01
Fax: +48 (15) 855 51 93
e-mail: zarzad@siarkopol.pl

Członek Zarządu ds. operacyjnych
Jacek Maślanka
Tel: +48 (15) 855 51 87 lub 855 41 08
Fax: +48 (15) 855 51 61
e-mail: j.maslanka@siarkopol.pl

PROKURENT
Dyrektor ds. Technicznych
Ryszard Czajkowski
Tel: +48 (15) 855 51 87 lub 855 41 08
Fax: +48 (15) 855 51 61
e-mail: r.czajkowski@siarkopol.pl
PROKURENT
Dyrektor ds. Ekonomicznych
Wacław Smykla
Tel: +48 (15) 855 46 62
Fax: +48 (15) 855 51 61
e-mail: w.smykla@siarkopol.pl

Inspektor ochrony danych
Piotr Smykla

e-mail: iod@siarkopol.pl