Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Dostawa i uruchomienie zestawu hydroforowego na Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie Sandomierskim.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie zestawu hydroforowego na Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie Sandomierskim, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 50, 39-450 Baranów Sandomierski.

Załączniki do ogłoszenia:

Ochrona majątku Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. w Strefie Przemysłowej „Jeziórko”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług ochrony mienia w Strefie Przemysłowej „Jeziórko”, oraz usługi doraźnego konwojowania wartości pieniężnych.

Załączniki do ogłoszenia: