Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. wszczęła procedurę wyboru firmy audytorskiej na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

Warunki uczestnictwa zawarto w „ogłoszeniu na badanie finansowe spółki”.

Załączniki do ogłoszenia:

Przetarg na wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów Spółki Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o., położonych w województwie podkarpackim, na terenie Strefy Przemysłowej „Jeziórko” oraz zabudowie przemysłowej w Tarnobrzegu – Machowie.

Instrukcje muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 Nr 109, poz.719 z późn. zm.), przepisami techniczno-budowlanymi  i obowiązującym prawem.

Załączniki do ogłoszenia:

Nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż składników aktywów trwałych

Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż składników aktywnych trwałych.

Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie Regulaminu zbywania składników aktywów trwałych spółki pod firmą Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. przyjętym Uchwałą Nr 2/I/2019 Zarządu Spółki Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. z dnia 4 stycznia 2019 r.

Samochody na sprzedaż:

  1. VW PASAT
  2. Peugeot PARTNER
  3. Chevrolet AVEO

Załączniki do ogłoszenia:

Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż składników aktywów trwałych

Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie Regulaminu zbywania składników aktywów trwałych spółki pod firmą Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. przyjętym Uchwałą Nr 2/I/2019 Zarządu Spółki Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. z dnia 4 stycznia 2019 r.

Załączniki do ogłoszenia: