Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Pisemny konkurs ofert na dzierżawę gruntów rolnych

Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. ogłasza pisemny konkurs ofert na dzierżawę gruntów rolnych położonych w obrębie Wydrza gm. Grębów.

Załączniki do ogłoszenia:

Przetarg na wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości położonych w Jeziórku i Wydrzy gm. Grębów

Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. ogłasza nieograniczony przetarg na wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości położonych w Jeziórko oraz Wydrzy w gm. Grębów.

Załączniki do ogłoszenia:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. wszczęła procedurę wyboru firmy audytorskiej na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

Warunki uczestnictwa zawarto w „ogłoszeniu na badanie finansowe spółki”.

Załączniki do ogłoszenia: