Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Przetarg ustny na sprzedaż składników aktywów trwałych

Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż składników aktywów trwałych.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki do ogłoszenia:

Konkurs ofert na dzierżawę gruntów rolnych

Przedmiotem dzierżawy są kompleksy o ogólnej powierzchni:
1. 2,95 ha położony w obrębie Grębów gm. Grębów obejmujący działki ewid. nr 3069, 3679, 3677, cz. 3068/2, cz. 3067,
2. 2,40 ha położony w obrębie Wydrza gm. Grębów, obejmujący działki ewid. nr cz. 3067, cz. 3072.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki do ogłoszenia: