Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 8 ÷ 12 ton.

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę do Składu Handlowego położonego w miejscowości Stale przy ul. Jeziorskiej 10, 39-400 Tarnobrzeg fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 8–12 ton z HDS 1,5 tony/4 m, o ładowności min. 3,5 tony ładunku, wywrotka trójstronna, dwuosiowa, tylne koła bliźniacze.

Szczegółowo opis i zakres rzeczowy zamówienia, warunki uczestnictwa w przetargu oraz kryteria oceny ofert zawarto w „Warunkach zamówienia”.

Z dniem 12.07.2018 r. Zamawiający zmienia treść Warunków Zamówienia. Informacja w załączeniu.

Załączniki do ogłoszenia: