Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. wszczęła procedurę wyboru firmy audytorskiej na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

Warunki uczestnictwa zawarto w „ogłoszeniu na badanie finansowe spółki”.

Załączniki do ogłoszenia: