Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW

logotypy

Zamawiający ogłasza, że w postępowaniu na wykonanie zadania pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW SIARKOPOL TARNOBRZEG SPÓŁKA             Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na terenie „Strefy przemysłowej Jeziórko”, wybrana została oferta:

Soon Energy Poland  Sp. z o. o.
Al. Krakowska 22a
02-284 Warszawa

na kwotę 7 994 566,55 zł brutto.

Załączniki do ogłoszenia: