Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Ochrona majątku Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. w Strefie Przemysłowej „Jeziórko”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług ochrony mienia w Strefie Przemysłowej „Jeziórko”, oraz usługi doraźnego konwojowania wartości pieniężnych.

Załączniki do ogłoszenia: