Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Pisemny konkurs ofert

Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. ogłasza pisemny konkurs ofert, prowadzony prowadzony w oparciu o „Instrukcję w sprawie udzielania zamówienia na roboty, usługi i dostawy zlecane na zewnątrz Spółki” wprowadzoną w życie Zarządzeniem Zarządu Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. z dnia 16 kwietnia 2019 r. Nr ewid. 5/2019. na: Wykonanie operatu szacunkowego wartości przyłącza elektroenergetycznego do obiektu byłej „Bazy Północ”.

 

Załączniki do ogłoszenia: