Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Pisemny przetarg na sprzedaż składników aktywów trwałych

Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż aktywów trwałych, tj. działki ewidencyjne o łącznej powierzchni 8,9776 ha, tworzące część zbiornika wodnego, położone w Wydrzy gm. Grębów, stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.

Załączniki do ogłoszenia: