Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych

Rada Nadzorcza Spółki Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o., 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 50 zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. oraz badań skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Siarkopol Tarnobrzeg za następujące lata obrotowe: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Załączniki do ogłoszenia: