Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki Zakład Mechaniczny „Siarkopol” Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Spółki Zakład Mechaniczny „Siarkopol” Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Mechanicznej 6, zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki Zakład Mechaniczny „Siarkopol” Sp. z o.o. za następujące lata obrotowe: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Załączniki do ogłoszenia: