Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Przetarg ustny na sprzedaż składników aktywów trwałych

Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.
ul. Zakładowa 50, 39-400 Tarnobrzeg
NIP: 867-000-29-91

ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż składników aktywów trwałych.

Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie Regulaminu zbywania składników aktywów trwałych spółki pod firmą Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. przyjętym Uchwałą Nr 2/I/2019 Zarządu Spółki Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. z dnia 4 stycznia 2019 r.

Załączniki do ogłoszenia: