Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Wycinka drzew i krzewów – konkurs ofert

Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. ogłasza Pisemny Konkurs Ofert na „Wykonanie wycinki drzew i krzewów rosnących na działce ewid. nr 14/159 położonej w Chmielowie gm. Nowa Dęba wraz z wywozem pozostałości i uprzątnięciem terenu„.

Załączniki do ogłoszenia: