Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Energia elektryczna wytworzona w odnawialnym źródle energii

Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o., ul. Zakładowa 50, 39-400 Tarnobrzeg, zaprasza do składania ofert na zakup energii elektrycznej wytworzonej w farmie fotowoltaicznej JEZIÓRKO.

Przedmiot umowy:

  1. Sprzedaż całości energii elektrycznej wytworzonej przez Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. jako Wytwórcę w farmie fotowoltaicznej „Jeziórko”, położonej w obrębie geod. Jeziórko gmina Grębów, woj. podkarpackie („Instalacja”).
  2. Świadczenie lub zapewnienie świadczenia przez Nabywcę usługi bilansowania energii elektrycznej wytworzonej w Instalacji i wprowadzanej przez Wytwórcę do sieci elektroenergetycznej, jak i energii elektrycznej pobieranej z sieci elektroenergetycznej na potrzeby własne Instalacji.

Link do mapy – planowana Instalacja: https://goo.gl/maps/a5xrikwFLoJH3Hdr5

Załączniki do ogłoszenia: