Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. zaprasza firmy audytorskie, w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1421), zwanej dalej „Ustawą o biegłych rewidentach” uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na przeprowadzenie:

  1. badania sprawozdań finansowych Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. za następujące lata obrotowe: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
  2. badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o., za następujące lata obrotowe: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,

oraz sporządzenie sprawozdań z badania wymienionych powyżej sprawozdań finansowych, zgodnie  z treścią art. 83 Ustawy o biegłych rewidentach.

Załączniki do ogłoszenia: