Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Zakład Produkcji Wody Pitnej – Baranów Sandomierski Sp. z o.o.

Zgromadzenie Wspólników Spółki Zakład Produkcji Wody Pitnej – Baranów Sandomierski Sp. z o.o. zaprasza firmy audytorskie, w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1421), zwanej dalej „Ustawą o biegłych rewidentach” uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na przeprowadzenie:

badania sprawozdań finansowych Zakład Produkcji Wody Pitnej –Baranów Sandomierski Sp. z o.o. w Baranowie Sandomierskim za następujące lata obrotowe: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,

oraz

sporządzenie sprawozdań z badania wymienionych powyżej sprawozdań finansowych, zgodnie z treścią art. 83 Ustawy o biegłych rewidentach, (zw. dalej: Przedmiotem Zamówienia).

Załączniki do ogłoszenia: