Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Zakładu Mechanicznego „Siarkopol” Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Zakładu Mechanicznego „Siarkopol” Sp. z o.o. zaprasza firmy audytorskie, w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1421), zwanej dalej „Ustawą o biegłych rewidentach” uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na przeprowadzenie:

  1. badania sprawozdań finansowych Zakładu Mechanicznego „Siarkopol” Sp. z o.o. za następujące lata obrotowe: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., oraz od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
  2. sporządzenie sprawozdań z badania wymienionych powyżej sprawozdań finansowych, zgodnie z treścią art. 83 Ustawy o biegłych rewidentach, (zw. dalej: Przedmiotem Zamówienia).

Załączniki do ogłoszenia: