Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych spółki Zakład Produkcji Wody Pitnej-Baranów Sandomierski Sp. z o.o.

Zgromadzenie Wspólników Spółki Zakład Produkcji Wody Pitnej – Baranów Sandomierski  Sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie Sandomierskim przy ul. Generała Leopolda Okulickiego 50, 39-450 Baranów Sandomierski, zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki Zakład Produkcji Wody Pitnej – Baranów Sandomierski  Sp. z o.o. za następujące lata obrotowe: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Załączniki do ogłoszenia: