Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Unifoska 02 – NPK(CaS) 4-12-12-(16-30)

Właściwości:

UNIFOSKA 02 zawiera 4% azotu (N) całkowitego w formie amonowej, 12% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, 11% fosforu(P2O5) rozpuszczalnego w wodzie, 12% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, 16% wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie, 30% siarki (SO3) całkowitej.

Przeznaczenie:

UNIFOSKA 02 jest wieloskładnikowym nawozem mineralnym, zawierającym składniki pokarmowe w formie łatwo przyswajalnej przez rośliny. Nawóz ten przeznaczony jest przede wszystkim do nawożenia zbóż ozimych i rzepaku ozimego. Można go też efektywnie stosować pod wszystkie uprawy jare i pod użytki zielone, uzupełniając azot według potrzeb uprawianych gatunków roślin. Nawóz zawiera siarkę niezbędną do budowy białek.

Zasady stosowania:

UNIFOSKA 02 nadaje się na wszystkie rodzaje gleb, niezależnie od ich składu mechanicznego. Jest to nawóz przedsiewny, niezbędne jest zmieszanie go z glebą do głębokości 10-15 cm. Nie zaleca się stosowania UNIFOSKI 02 na glebach zasadowych. Na użytkach zielonych nawóz należy rozsiewać wczesną wiosną według dawki fosforu przeznaczonej na cały okres wegetacyjny.