Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Władze spółki

Zgromadzenie Wspólników:

Skarb Państwa – Minister Aktywów Państwowych.

Zarząd:

  • Janusz Czyż – Prezes Zarządu,
  • Jacek Maślanka – Członek Zarządu ds. operacyjnych.

Rada Nadzorcza:

  • Agnieszka Bednarska,
  • Mirosław Pyryt,
  • Krzysztof Kalinka,
  • Rafał Serwan,
  • Witold Michno.