Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Władze spółki

Zgromadzenie Wspólników:

Skarb Państwa – Minister Aktywów Państwowych.

Zarząd:

  • Jacek Maślanka – Prezes Zarządu,
  • Marcin Fijołek – Członek Zarządu ds. operacyjnych

Rada Nadzorcza:

  • Michał Stryjewski
  • Waldemar Kotula
  • Krzysztof Kalinka
  • Kazimierz Lewicki
  • Krzysztof Zięba