Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Władze spółki

Zgromadzenie Wspólników:

Skarb Państwa – Minister Aktywów Państwowych.

Zarząd:

  • Jacek Maślanka – Prezes Zarządu,
  • Wiktor Stasiak – Członek Zarządu ds. operacyjnych.

Rada Nadzorcza:

  • Grzegorz Barszcz,
  • Waldemar Kotula,
  • Krzysztof Kalinka,
  • Rafał Serwan,
  • Witold Michno.