Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Zaproszenie

Rada Nadzorcza Zakładu Mechanicznego „Siarkopol” sp. z o. o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zakładu Mechanicznego „Siarkopol” sp. z o. o., 39 – 400 Tarnobrzeg ul. Mechaniczna 6, za rok obrotowy 2018 .

Ogłoszenie