Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Przetarg nieograniczony „Wykonanie opisu taksacyjnego gruntów leśnych położonych w Jeziorku i Wydrzy – gm. Grębów powiat tarnobrzeski”

logotypy

O nas

Historia przemysłu siarkowego w rejonie Tarnobrzega sięga 1953 roku, kiedy
prof. Stanisław Pawłowski odkrył duże złoża siarki. Już 1 lipca 1954 roku powołano przedsiębiorstwo pod nazwą Kopalnia Siarki Tarnobrzeg w budowie. Od tego momentu zaczął się dynamiczny rozwój przemysłu siarkowego i równocześnie samego miasta Tarnobrzeg.

W całym okresie funkcjonowania przemysłu wydobywczego w okolicach Tarnobrzega wydobyto ponad 100 mln ton siarki. W latach siedemdziesiątych staliśmy się jednym
z największych producentów i eksporterów siarki rodzimej na świecie. Wraz z rozwojem przemysłu wydobywczego rozpoczął się rozwój przetwórstwa siarki głównie w zakresie produkcji nawozów mineralnych i różnorodnych chemikaliów.

Znaczący spadek cen na świecie w latach 90-tych XX wieku i początkowych XXI wieku zapoczątkował regres przemysłu siarkowego. Pierwszego stycznia 1997 rok utworzone zostało przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki Siarkopol. W 2001 roku z tego przedsiębiorstwa wyodrębniono między innymi ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o., Zakład Mechaniczny „Siarkopol”
Sp. z o. o. oraz Zakład Produkcji Wody Pitnej sp. z o. o. a samo przedsiębiorstwo postawiono w stan likwidacji. Proces likwidacji trwał 16 lat.

8 lipca 2016 roku proces likwidacji przedsiębiorstwa został wstrzymany. W kolejnym etapie 30 grudnia 2016 roku Minister Skarbu Państwa podjął decyzję o komercjalizacji KiZPS Siarkopol pp i przekształceniu przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o. o. Proces przekształceń został zakończony 24 kwietnia 2017 roku kiedy spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego ze skutkiem od 1 maja 2017.

Obecnie jest jednostką dominującą w Grupie Siarkopol w skład której wchodzą:
– ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.
– Zakład Mechaniczny „Siarkopol” Sp. z o. o.
– Zakład Produkcji Wody Pitnej w Baranowie Sandomierskim sp. z o. o.