Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.

Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. jest jednostką dominującą w Grupie Siarkopol będącej obecnie jednym z liderów w produkcji
i dystrybucji nawozów rolniczych oraz siarki konfekcjonowanej

Siarkopol Tarnobrzeg

Oferta naszej spółki

Zobacz co możemy zaoferować dla Twojej działalności 

O nas

Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. jest jednostką dominującą w Grupie Siarkopol będącej obecnie jednym z liderów w produkcji i dystrybucji nawozów rolniczych oraz siarki konfekcjonowanej. Najważniejszym obszarem działalności spółki jest strategiczne zarządzanie i koordynacja działań grupy w skład której wchodzą: ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o., Zakład Mechaniczny „Siarkopol” Sp. z o. o. oraz Zakład Produkcji Wody Pitnej w Baranowie Sandomierskim Sp. z o.o.

Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. jako autoryzowany dystrybutor ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. prowadzi również sprzedaż nawozów rolniczych, ogrodniczych i przeznaczonych do sadów a także świadczy usługi w zakresie przeładunku towarów na terminalu LHS w Woli Baranowskiej.

Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. wdrażając zasady zrównoważonego rozwoju, konsekwentnie rozwija swój potencjał instalacji paneli fotowoltaicznych, które pozwalają skutecznie poprawiać efektywność energetyczną firmy oraz zmniejszać jej wpływ na środowisko naturalne.

Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. powstał w 2017 roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki Siarkopol będącego następcą powstałej w 1954 roku Kopalni Siarki Tarnobrzeg. Obecnie Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa.

Postępowanie kwalifikacyjne: