Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

BONTAR MAX NPK(CaMgS) 8-8-20-(4-3-31) z B, Mn, Mo

Przeznaczenie:

BONTAR MAX jest uniwersalnym nawozem ogrodniczym przeznaczonym do nawożenia

drzew i krzewów owocowych oraz warzyw w uprawie polowej i pod osłonami. Nawóz

może być wykorzystywany do przygotowania podłoża w uprawie warzyw i roślin ozdobnych

pod osłonami oraz do posypowego nawożenia pogłównego.

Właściwości:

 Bontar MAX zawiera:  8% azotu (N) całkowitego (w tym: formie amonowej – 4% (m/m) oraz  w formie amidowej – 4% (m/m), 8% fosforu (P₂O₅)  rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, co najmniej 5% fosforu (P₂O₅)  rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i w wodzie2,5% fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w wodzie, 20% potasu (K₂O) rozpuszczalnego w wodzie, 4% wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie, 3% magnezu (MgO) całkowitego,31% siarki (SO₃) rozpuszczalnej w wodzie,0,1% boru (B),0,1% manganu (Mn), 0,006% molibdenu (Mo).

BONTAR MAX zawiera optymalny zestaw makroelementów i mikroskładników pokarmowych. Zróżnicowane formy azotu (amonowa i amidowa) zapewniają jego optymalne wykorzystanie. Potas w formie siarczanowej korzystnie wpływa jakość owoców i warzyw (wielkość, wygląd, kolor, smak, zapach) oraz zwiększa odporność na suszę, mróz i choroby.

Zasady stosowania: ORAZ DAWKOWANIE

NAWOŻENIE DRZEW OWOCOWYCH

Zaleca się wysiew nawozu w promieniu nieco większym od zasięgu korony. W miarę możliwości należy go wymieszać z ziemią i podlać.

 Zalecenia dawki nawozu (kg/ha)

Uprawa Dawka nawozu
Sady młode (1-3 letnie) 350 – 550
Sady owocujące 400 – 600

Przy pojedynczych drzewach owocowych, dawki pod jedno drzewo powinny wyglądać następująco: 0,1 – 0,15 kg pod młode drzewo owocowe (1 – 3 lat) oraz 0,3 – 0,4 kg pod starsze drzewo owocowe (4 lata i więcej).

NAWOŻENIE TRUSKAWEK

Przed założeniem plantacji nawóz należy zastosować na całej powierzchni, mieszając go z glebą do głębokości 15 cm.

Zalecenia dawki nawozu (kg/ha)

PLANTACJA Truskawki Dawka nawozu
Przed założeniem 350 – 550
Kolejne lata uprawy 350 – 550

 Przy nawożeniu owocujących plantacji truskawki dawki należy podzielić na dwie części: 2/3 planowanej dawki należy zastosować wczesną wiosną, natomiast 1/3 po zbiorach, nie później jednak niż na początku sierpnia.

NAWOŻENIE MALIN I KRZEWÓW JAGODOWYCH

Zaleca się wysiew nawozu w promieniu nieco większym od zasięgu korony. W miarę możliwości należy go wymieszać z ziemią i podlać.

Zalecenia dawki nawozu (kg/ha)

Uprawa Dawka nawozu
Plantacje maliny 500 – 700
Plantacje porzeczki i agrestu 450 – 650

Przy pojedynczych krzewach jagodowych (porzeczka, agrest, borówka) dawki wyglądają następująco: 60-80 g przy sadzeniu oraz 80 – 120 gramów w latach kolejnych.

NAWOŻENIE WARZYW

Nawóz należy zastosować na całej powierzchni, mieszając go z glebą. W nawożeniu pogłównym nie stosować na mokre liście.

Zalecenia dawki nawozu (kg/ha)

Uprawa   Dawka nawozu
Groch, fasola, cebula, por, ogórek, rzodkiewka   500 – 700
Kapusta pekińska i głowiasta, kalafior, pomidor, papryka, marchew, seler   600 – 800