Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Grupa SIARKOPOL

Lider GRUPY – Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.

 

Członkowie GRUPY:

ZAKŁADY CHEMICZNE Siarkopol TARNOBRZEG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ZCh. „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. chcą być zaliczane do przodujących zakładów branży chemicznej.

Misją ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH jest:

 • tworzenie i umacnianie pozycji uznanego i cenionego producenta nawozów i siarki konfekcjonowanej,
 • utwierdzanie wiarygodności solidnego dostawcy mediów energetycznych,
 • doskonalenie wszystkich stosowanych oraz wprowadzanie nowych technologii i wyrobów,
 • zrównoważony rozwój firmy z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska,
 • zapewnienie pracy i odpowiedniego poziomu wynagrodzeń pracownikom.

Serwis www: http://www.zchsiarkopol.pl

Zakład Mechaniczny Siarkopol” Sp. z o.o.

Producent i dostawca wysokiej jakości konstrukcji i urządzeń technicznych dla:

 • przemysłu chemicznego
 • cementowni
 • górnictwa
 • energetyki
 • przemysłu szklarskiego i odlewniczego
 • oraz usług w kraju jak również na export

Zakład położony jest na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro-Park” Wisłosan w Tarnobrzegu.

Posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną.

Serwis www: http://zmsiarkopol.com.pl/

Zakład Produkcji Wody Pitnej – Baranów Sandomierski Sp. z o.o.