OFERTA GRUPY SIARKOPOL

Wytwarzanie energi OZE

Dążąc do budowy niezależności energetycznej oraz realizując założenia idei zrównoważonego rozwoju Siarkopol Tarnobrzeg konsekwentnie realizuje strategię zwiększania swojego potencjału produkcyjnego energii odnawialnej pochodzącej z paneli fotowoltaicznych. Pierwsza instalacja o mocy blisko 2 MW powstała w 2020 roku dzięki zaangażowaniu Województwa Podkarpackiego i środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła wówczas 7 994 566,55 zł brutto w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 2 958 879,73 zł.

Druga instalacja pod roboczą nazwą PV  Jeziórko 2 i mocy 0,9 MW powstała na terenach zrekultywowanych „Strefy Przemysłowej Jeziórko” o powierzchni zabudowy około 1 ha. Pierwsze dostarczenie energii elektrycznej do systemu miało miejsce w lipcu 2022 roku.

Kolejna farma fotowoltaiczna PV Machów 1 jest aktualnie na etapie budowy a jej powstanie to efekt przyjętej przez spółkę strategii rozwoju na lata 2021-2023, która zakłada budowę kolejnych instalacji fotowoltaicznych. PV „Machów” o mocy 4,082 MW powstaje na gruntach przemysłowych w Machowie położonych w gm. Nowa Dęba o powierzchni 7,4426 ha. Planowana eksploatacja powinna się rozpocząć w czerwcu 2023 r.

Podsumowując w połowie 2023 roku Siarkopol Tarnobrzeg będzie dysponował instalacjami o łącznej mocy wynoszącej ponad 7 MW.  

Oferta Grupy Siarkopol
O NAS
Grupa Siarkopol Tarnobrzeg

Grupę Siarkopol tworzą cztery spółki w których Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. jest spółką dominującą. Jako grupa specjalizujemy się w przede wszystkim wytwarzaniu wysokiej jakości nawozów dla rolnictwa i ogrodu oraz produkcji siarki konfekcjonowanej