Kontakt

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.

ul. Zakładowa 50, 39-400 Tarnobrzeg
e-mail: siarkopol@siarkopol.pl
Tel.: +48 15 855 58 97 
NIP: 8670002991
REGON: 000041766
BDO: 000017190

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy
w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000673893
kapitał zakładowy: 35 000 000,00 zł

Prezes Zarządu
 
Członek Zarządu ds. operacyjnych
Marcin Fijołek
PROKURENT
Dyrektor ds. Ekonomicznych
Wacław Smykla
Inspektor ochrony danych
Piotr Smykla

Sprzedaż Detaliczna
Skład Handlowy Jeziórko

Stale, ul. Jeziorska 10
39-400 Tarnobrzeg
tel.: 15 856 71 55 / 15 856 71 56
e-mail.: skladhandlowy@siarkopol.pl

Godziny otwarcia:
PN – PT od 8:00 do 15:00

Rachunek bankowy:
Bank Polskiej Spółdzielczości
07193017412720071647120001

Marek Zygiel
Sprzedaż detaliczna
Kierownik Magazynu
tel.: 15 856 71 56
kom.: 511 943 804
Adam Kuś
Sprzedaż detaliczna
Specjalista ds. Sprzedaży
tel.: 15 856 71 55
kom.: 601 815 460

Sprzedaż Hurtowa

Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 50
39-400 Tarnobrzeg
tel.: 15 855 52 36 / 15 855 55 20
e-mail.: skladhandlowy@siarkopol.pl

Godziny otwarcia:
PN – PT od 7:00 do 15:00

Rachunek bankowy:
Bank Polskiej Spółdzielczości
07193017412720071647120001

Mariusz Niezgoda
Sprzedaż hurtowa
Kierownik Zespołu ds. Handlu i Marketingu
tel.: 15 855 52 36
kom.: 507 182 279
Agnieszka Zych
Sprzedaż hurtowa
Główny specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży
tel.: 15 855 55 20
kom.: 601 408 721
Dorota Laskowska
Sprzedaż hurtowa
Specjalista ds. Sprzedaży
tel.: 15 855 55 20
kom.: 511 943 830