Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz członka Zarządu ds. operacyjnych Spółki Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Spółki Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. Uchwałą nr 102/II/2021 z dnia 29 marca 2021 r. wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu ds. operacyjnych w Spółce Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu.

Ogłoszenie

Kwestionariusz