Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

OGŁOSZENIE PEŁNOMOCNIKA WSPÓLNIKA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI ZAKŁAD PRODUKCJI WODY PITNEJ-BARANÓW SANDOMIERSKI SP. Z O.O

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zakład Produkcji Wody Pitnej-Baranów Sandomierski Sp. z o.o. uchwałą nr 3/2021 z dnia 23 marca 2021 r. wszczęło postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakład Produkcji Wody Pitnej-Baranów Sandomierski Sp. z o.o.

Ogłoszenie

Kwestionariusz