Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

OGRÓD 2001 POD TRUSKAWKI I MALINY NPK(CaMgS) 9-9-15-(5-2-26) z B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

Przeznaczenie:

OGRÓD 2001 pod truskawki i maliny jest specjalistycznym nawozem ogrodniczym przeznaczonym do nawożenia truskawek, malin, drzew i krzewów owocowych oraz warzyw.

Właściwości

OGRÓD 2001 POD TRUSKAWKI I MALINY zawiera: 9% azotu (N) całkowitego, w tym: 4% azotu w formie amonowej i 5% azotu w formie amidowej, 9% fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, 5% fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, 2,5% fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w wodzie, 15% potasu (K₂O) rozpuszczalnego w wodzie, 5% wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie, 2% magnezu (MgO) całkowitego, 26% siarki (SO₃) rozpuszczalnej w wodzie oraz mikroskładniki pokarmowe ( zawartości całkowite): 0,02% boru (B), 0,05% miedzi (Cu), 0,2% żelaza (Fe), 0,05% manganu (Mn), 0,005% molibdenu (Mo), 0,03% cynku (Zn).

OGRÓD 2001 POD TRUSKAWKI I MALINY wyprodukowany jest na bazie: siarczanu amonu, mocznika, fosforytów częściowo rozłożonych, siarczanu potasu, siarczanu magnezu i mikroskładników pokarmowych. Jego podstawowe zalety to:

  • niska zawartość chloru – w przypadku owoców i warzyw niezbędny czynnik korzystnie wpływający na ich jakość,
  • optymalnie dobrana zawartość makroelementów i mikroskładników pokarmowych,
  • wysoki stopień wykorzystania azotu znajdującego się w nawozie w postaci wolno i szybko działającej ( mocznik i siarczan amonu),
  • zawartość magnezu w postaci siarczanowej.

Siarczan potasu – poprawia jakość wysokowartościowych upraw i ich plonów, w szczególności owoców, warzyw, tytoniu, a także roślin ozdobnych, wzmaga pobieranie fosforu oraz mikroskładników pokarmowych, a zwiększa odporność na suszę, mróz, owady i choroby.

Siarczan magnezu – wpływa korzystnie na wielkość i wybarwienie owoców, nadaje im aromat oraz ogranicza nadmierne gromadzenie się azotanów, uczestniczy w wytwarzaniu witaminy A, zapobiega przedwczesnemu opadaniu liści i występowaniu plamistości.

Wapń – zwiększa rozmiar owoców, ich jędrność i wybarwienie, poprawia własności przechowalnicze, zmniejsza wrażliwość owoców na transport, ogranicza występowanie chorób przechowalniczych tj. gorzkiej plamistości podskórnej i suchej zgnilizny wierzchołkowej pomidorów.

Łączne dawki nawozu OGRÓD 2001 POD TRUSKAWKI I MALINY ( g/m2 ):

Nawóz należy stosować na całej powierzchni uprawy, w miarę możliwości mieszając go z glebą. W nawożeniu pogłównym nie należy stosować nawozu na mokre liście.

Uprawa:

Plantacja truskawki

W zależności od zawartości azotu i potasu w glebie

wysoka

średnia

Niska

– przed założeniem

35

45

55

– pierwszy rok uprawy

30

40

50

– kolejne lata uprawy

25

35

45

W przypadku nawożenia owocujących plantacji truskawki, dawkę należy podzielić na 2 części: 2/3 planowanej dawki nawozu należy zastosować wczesną wiosną, natomiast 1/3 po zbiorach owoców, nie później jednak niż na początku sierpnia. Wiosenne nawożenie zapewnia odpowiedni przyrost systemu korzeniowego ( fosfor), wzrost wegetatywny roślin (azot), regulację gospodarki wodnej oraz umożliwia przyswajanie składników pokarmowych w kolejnych fazach wzrostu roślin (potas). Nawożenie po zbiorach należy zastosować w miarę szybko, gdyż głównie ono decyduje o wielkości plonu w roku następnym.

Nawożenie malin i krzewów jagodowych

Zaleca się jednorazowy wysiew nawozu w promieniu nieco większym od zasięgu korony. W miarę możliwości należy go zmieszać z ziemią i podlać.

Dawki nawozu OGRÓD 2001 POD TRUSKAWKI I MALINY( g/m2 ):

Uprawa:

W zależności od zawartości azotu i potasu w glebie

Wysoka

średnia

Niska

Plantacje maliny

50

60

70

Plantacje porzeczek i agrestu

45

55

65

Przy pojedynczych krzewach jagodowych ( porzeczka, agrest, borówka) dawki wyglądają następująco: 60-80g przy sadzeniu, 80-120g w roku następnym oraz 120-150 g w latach kolejnych.

Nawożenie drzew owocowych

Zaleca się jednorazowy wysiew nawozu w promieniu nieco większym od zasięgu korony. W miarę możliwości należy go zmieszać z ziemią i podlać.

Dawki nawozu OGRÓD 2001 POD TRUSKAWKI I MALINY ( g/m2 ):

Uprawa:

Wszystkie gatunki sadów

W zależności od zawartości azotu i potasu w glebie
Wysoka średnia

Niska

Sady młode (1-3 letnie)

35

45

55

Sady owocujące ( od 4 roku)

40

50

60

Przy pojedynczych drzewach owocowych, dawki pod jedno drzewo wynoszą: od 100-150 g pod młode drzewa owocowe (1-3 lata) oraz od 300-400g pod stare drzewa owocowe (4 lata i więcej).

Nawożenie warzyw

Nawóz należy stosować na całej powierzchni uprawy, mieszając go z glebą. W nawożeniu pogłównym nie należy stosować go na mokre liście.

Dawki nawozu OGRÓD 2001 POD TRUSKAWKI I MALINY ( g/m2 ):

Uprawa:

W zależności od zawartości azotu i potasu w glebie

Wysoka

średnia

Niska

Groch, fasola, cebula, por, ogórek

50

60

70

Kapusta pekińska i głowiasta, kalafior, pomidor, papryka, marchew, seler

60

70

80