Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

OGRÓD 2001 PRZECIWKO BRĄZOWIENIU IGIEŁ MgS 21-30

Przeznaczenie:

W uprawie drzew i krzewów iglastych, jodeł, świerków, sosen, modrzewi, cisów, tui i innych, często występują przebarwienia igieł spowodowane niedoborem magnezu i siarki (barwa zmienia się od koloru jasnozielonego, poprzez żółty do brązowego). Zawarte w nawozie OGRÓD 2001 przeciwko brązowieniu igieł szybko dostępne formy magnezu i siarki zapobiegają temu zjawisku oraz regenerują szpilki częściowo uszkodzone, nadając im naturalny zielony kolor. Nawóz nadaje się również do nawożenia innych roślin, u których występują objawy niedoboru magnezu i siarki.

Właściwości:

OGRÓD 2001 przeciwko brązowieniu igieł zawiera 21% magnezu (MgO) całkowitego, 16% magnezu (MgO)rozpuszczalnego w wodzie, 30% siarki (SO₃) rozpuszczalnej w wodzie.

OGRÓD 2001 przeciwko brązowieniu igieł:

  • Zapewnia efektywne odżywianie roślin magnezem i siarką w ciągu całego okresu wegetacji,
  • Zakwasza lokalnie glebę, stwarzając dogodne warunki do wzrostu iglaków,
  • Intensyfikuje formowanie się nowych przyrostów, korzystnie wpływa na rozwój masy korzeniowej,
  • Gwarantuje nawożonym iglakom dobrą kondycję i zielone wybarwienie igieł,
  • Zapobiega żółknięciu i brunatnieniu igieł,
  • Zwiększa odporność iglaków na działanie szkodników i chorób.

Zasady stosowania

OGRÓD 2001 przeciwko brązowieniu igieł można stosować w ciągu całego okresu wegetacji, zarówno przed posadzeniem roślin jak i pogłównie. Przy zastosowaniu nawozu przed sadzeniem, należy go wymieszać z glebą na głębokość 10 – 20 cm. W przypadku stosowania pogłównego, należy go rozsypać równomiernie w promieniu korony drzewa lub krzewu, w miarę możliwości wymieszać z glebą a następnie obficie podlać, szczególnie w okresie suszy.

Dawki nawozu w gramach w zależności od wielkości drzewa lub krzewu:

Wielkość drzewka lub krzewu Dawka nawozu
Do 1m 20-25
1-2 m 35-50
2-5 m 70-100
pow. 5m 100-150

Aby zapobiec brązowieniu igieł nawóz należy wysiać wiosną a następnie w okresie największego wzrostu roślin, tj. maju i czerwcu. Zalecane jest stosowanie nawozu razem ze specjalistycznym nawozem wielkoskładnikowym – OGRÓD 2001 pod Iglaki – zgodnie z zaleceniami Producenta.

W przypadku stosowania interwencyjnego, nawożenie można powtórzyć 2-4 razy, w odstępach dwutygodniowych.

Nawóz należy stosować corocznie, od marca do listopada. Stosowanie nawozu OGRÓD 2001 Przeciwko brązowieniu igieł jest jednym z najważniejszych zabiegów pielęgnacji iglaków i zapewnia ich zdrowy i niepowtarzalny wygląd w całym okresie wegetacji.