Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Ogród 2001 UNIWERSALNY NPK(MgS) 9,3-5-9,3-(3-39) z B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

Przeznaczenie:

OGRÓD 2001 UNIWERSALNY przeznaczony jest do nawożenia warzyw oraz drzew i krzewów owocowych.

Właściwości:

OGRÓD 2001 UNIWERSALNY jest nawozem wieloskładnikowym zawierającym 9,3% azotu (N) całkowitego w formie amonowej, 5% fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i w wodzie oraz 4% fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w wodzie, 9,3% potasu (K₂O) rozpuszczalnego w wodzie, 3% magnezu (MgO) całkowitego, 39% siarki (SO₃) rozpuszczalnej w wodzie oraz mikroskładniki pokarmowe: 0,03% boru (B), 0,12% miedzi (Cu), 0,18% żelaza (Fe), 0,18% manganu (Mn), 0,01% molibdenu (Mo), 0,03% cynku (Zn).

Ogród 2001 uniwersalny:

  • zawiera kompletny zestaw makroskładników i mikroelementów pokarmowych,
  • zapewnia optymalne warunki rozwoju i owocowania roślin,
  • ze względu na niską zawartość chloru korzystnie wpływa na jakość warzyw i owoców,
  • poprawia właściwości biologiczno – chemiczne gleby,
  • poprawia zimotrwałość,
  • granulacja nawozu oraz odpowiednia forma zawartych składników gwarantują długotrwałe działanie.

Zasady stosowania

Nawóz może być stosowany przedsiewnie lub pogłównie. Zaleca się równomierny rozsiew nawozu na całej powierzchni przeznaczonej pod warzywa. Pod drzewa i krzewy owocowe nawóz należy rozsypać w promieniu większym niż zasięg korony. W miarę możliwości należy wymieszać go z glebą. Nie należy stosować nawozu na mokre liście.
Po nawożeniu obornikiem dawkę roczną można zmniejszyć do połowy.

Jednorazowa dawka nawozu przy nawożeniu pogłównym nie powinna przekroczyć 80 g/m2.