Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko WICEPREZESA ZARZĄDU Spółki ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Spółka z o.o

Rada Nadzorcza Spółki ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: WICEPREZESA ZARZĄDU Spółki ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Spółka z o.o.

Ogłoszenie

Kwestionariusz osobowy

Komunikat

Rada Nadzorcza Spółki ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu informuje, że w dniu 18 marca 2022 r. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne wszczęte w dniu 24 lutego 2022 r. i powołała Pana Mateusza Marka Kutrzebę do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.