Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Pro Siarka

Właściwości:

Wprowadzenie nawozu PRO-SIARKA S 800 SC do gleby (siarka pobierana jest przede wszystkim z roztworu glebowego) zapewnia odpowiednie zaopatrzenie rośliny w ten pierwiastek we wszystkich fazach rozwoju – rośliny pobierają siarkę sukcesywnie do końca wegetacji, również w fazie realizacji plonu – dojrzewania (rzepak).

Nawóz stosuje się w formie średnio- lub drobnokroplistych oprysków z pomocą opryskiwaczy używanych w ochronie rośli.

Nawóz może być stosowany w mieszaninach fizycznych z innymi nawozami płynnymi w tym z nawozem RSM.

Dodatnie, plonotwórcze skutki działania siarki nawozowej ujawniają się poprzez:

 1. Bezpośredni wzrost plonów – wynik zwiększonej efektywności nawozowego i glebowego azotu.
 2. Poprawę jakości plonów: 
  • wzrost zawartości białka w roślinach; do syntezy białek niezbędne są aminokwasy siarkowe: cysteina i metionina,
  • wzrost zawartości tłuszczu w nasionach roślin oleistych – które wykazują kilkukrotnie większe zapotrzebowanie na siarkę niż zboża,
  • wzrost zawartości glutenu – poprawa jakości wypiekowej mąki,
  • wzrost zawartości skrobi w ziarniakach – siarka przedłuża fazę nalewania ziarna,
  • zmniejszenie zawartości azotu ogólnego w ziarnie jęczmienia browarnego,
  • wzrost zawartości skrobi w bulwach ziemniaka i sacharozy w korzeniach buraka cukrowego,
  • zmniejszenie zawartości azotanów w roślinach warzywnych.
 1. Poprawę gospodarki węglowodanami w okresie późnej jesieni i wczesnej wiosny, co pośrednio wywołuje wzrost tolerancji roślin na stresy abiotyczne (niskie i wysokie temperatury, suszę).
 2. Wzrost syntezy tkanek mechanicznych, siarka stymuluje syntezę lignin (metionina) i w konsekwencji wzrost odporności na stresy abiotyczne – wyleganie i biotyczne – porażenie przez choroby i szkodniki.
 3. Ograniczenie chorób kontrolowanych przynajmniej częściowo przez siarkę: 
 • Ziemniaki – parch ziemniaczany i ospowatość bulw (ryzoktonioza),
 • Rzepak – cylyndrosporioza liści rzepaku,
 • Zboża – mączniak prawdziwy.

6. Poprawę walorów smakowych i aromatycznych warzyw cebulowych: cebuli, czosnku; siarka zwiększa zawartość olejków eterycznych (cykloalliina – cebula i chrzan, allicyna – czosnek)

Przeznaczenie:

Nawóz PRO-SIARKA S 800 SC wyprodukowany jest z silnie rozdrobnionej (zmikronizowanej) siarki elementarnej, co umożliwia efektywne jej wykorzystanie (nawet powyżej 75%) przez rośliny uprawne, szczególnie siarkolubne takie jak: rzepak, buraki cukrowe.

Korzystne efekty plonotwórcze uzyskuje się także po zastosowaniu nawozu pod zboża i kukurydzę. Nawóz można także stosować na trwałych użytkach zielonych oraz w sadach i wszystkich uprawach warzywnych.

      Karta charakterystyki