Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Budowa farmy fotowoltaicznej

Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. realizuje inwestycję pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. na terenie „Strefy przemysłowej Jeziórko” wraz z przyłączeniem do krajowego systemu elektroenergetycznego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – obszar czystej energii, Działanie 3.1 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii.

Celem inwestycji jest zwiększenie ilości energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych i ochrona środowiska poprzez redukcję emisji CO2. W zamierzeniu przedsięwzięcie jest również otwarciem nowego profilu biznesowego spółki, jako firmy odpowiedzialnej i dbającej o zrównoważony rozwój. Planowane pozyskanie energii elektrycznej dla pierwszego roku funkcjonowania instalacji to 1980 MWh/rok, co pozwoli na roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 1633,5 Mg/rok.

Całkowita wartość projektu – 7 994 566,55 zł
Dofinansowanie ze środków UE – 2 958 879,73 zł
Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 03.07.2020 r.