Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych spółki Zakład Produkcji Wody Pitnej-Baranów Sandomierski Sp. z o.o.

Zgromadzenie Wspólników Spółki Zakład Produkcji Wody Pitnej – Baranów Sandomierski  Sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie Sandomierskim przy ul. Generała Leopolda Okulickiego 50, 39-450 Baranów Sandomierski, zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki Zakład Produkcji Wody Pitnej – Baranów Sandomierski  Sp. z o.o. za następujące lata obrotowe: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Załączniki do ogłoszenia:

Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki Zakład Mechaniczny „Siarkopol” Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Spółki Zakład Mechaniczny „Siarkopol” Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Mechanicznej 6, zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki Zakład Mechaniczny „Siarkopol” Sp. z o.o. za następujące lata obrotowe: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Załączniki do ogłoszenia:

Budowa farmy fotowoltaicznej „JEZIÓRKO 2”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „JEZIÓRKO  2” o mocy 0,91 MW Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. na terenie „Strefy Przemysłowej Jeziórko” położonej w Gminie Grębów obręb Stale, oraz przyłączenie w/w instalacji do krajowego systemu elektroenergetycznego wraz z uruchomieniem, i uzyskaniem dokumentacji formalno-prawnej wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa, niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji farmy fotowoltaicznej.

Szczegółowy opis i zakres rzeczowy zamówienia, warunki uczestnictwa w przetargu oraz kryteria oceny ofert zawarto w „Warunkach zamówienia”.

Załączniki do „Warunków zamówienia” są zamieszczone pod linkiem: https://1drv.ms/u/s!AkvJSQk8IaTCgZFGzD40RAY7VuoEbg?e=Kz4Dml

Pytania i odpowiedzi:

  1. z dnia 08.09.2021 r.
  2. z dnia 14.09.2021 r.
  3. z dnia 16.09.2021 r.
  4. z dnia 17.09.2021 r.

 

Załączniki do ogłoszenia:

Przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych

Rada Nadzorcza Spółki Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o., 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 50 zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. oraz badań skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Siarkopol Tarnobrzeg za następujące lata obrotowe: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Załączniki do ogłoszenia: