Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Wykonanie opisu taksacyjnego gruntów leśnych położonych w Jeziorku i Wydrzy – gm. Grębów powiat tarnobrzeski

Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.
Zakładowa 50
39-400 Tarnobrzeg

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

I. Zamawiający
Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.
ul. Zakładowa 50, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. + 48 15 855-58-97, + 48 15 855-51-87, faks + 48 15 855-51-93

II. Informacje o trybie i przedmiocie przetargu
Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony, prowadzony w oparciu o wewnętrzne regulacje Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o., na wykonanie zadania:

Wykonanie opisu taksacyjnego gruntów leśnych położonych w Jeziorku i Wydrzy
gm. Grębów powiat tarnobrzeski

 

Załączniki do ogłoszenia: