Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Zaprojektowanie i budowa farmy fotowoltaicznej MACHÓW 1

Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony, prowadzony w oparciu o wewnętrzne przepisy Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o., na wykonanie zadania: „Zaprojektowanie i budowa farmy fotowoltaicznej MACHÓW 1 o mocy 4,082 MW SIARKOPOL TARNOBRZEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na terenie „Strefy Przemysłowej Machów” na działkach nr ew. 14/158, 14/159 w obrębie 0002 Chmielów gmina Nowa Dęba.

Szczegółowy opis i zakres rzeczowy zamówienia, warunki uczestnictwa w przetargu oraz kryteria oceny ofert zawarto w „Warunkach zamówienia”.

„Warunki zamówienia” oraz załączniki są zamieszczone pod linkiem: https://1drv.ms/u/s!AtfDksq–R7N4V_oypfwDX7jw2rl?e=thT7Q7

Pytania i odpowiedzi:

  1. z dnia 20.05.2022 r.
  2. z dnia 31.05.2022 r.

Załączniki do ogłoszenia:

Wykonanie operatów szacunkowych

Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. ogłasza pisemny konkurs ofert prowadzony w oparciu o „Instrukcję w sprawie udzielania zamówienia na roboty, usługi i dostawy zlecane na zewnątrz Spółki” wprowadzoną w życie Zarządzeniem Zarządu Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. z dnia 21 października 2021 r. Nr ewid. 6/2021 na: „Wykonanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości położonych w Stalach i Stalowej Woli”

Załączniki do ogłoszenia: