Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Budowa farmy fotowoltaicznej „JEZIÓRKO 2”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „JEZIÓRKO  2” o mocy 0,91 MW Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. na terenie „Strefy Przemysłowej Jeziórko” położonej w Gminie Grębów obręb Stale, oraz przyłączenie w/w instalacji do krajowego systemu elektroenergetycznego wraz z uruchomieniem, i uzyskaniem dokumentacji formalno-prawnej wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa, niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji farmy fotowoltaicznej.

Szczegółowy opis i zakres rzeczowy zamówienia, warunki uczestnictwa w przetargu oraz kryteria oceny ofert zawarto w „Warunkach zamówienia”.

Załączniki do „Warunków zamówienia” są zamieszczone pod linkiem: https://1drv.ms/u/s!AkvJSQk8IaTCgZFGzD40RAY7VuoEbg?e=Kz4Dml

Pytania i odpowiedzi:

  1. z dnia 08.09.2021 r.
  2. z dnia 14.09.2021 r.
  3. z dnia 16.09.2021 r.
  4. z dnia 17.09.2021 r.
  5. z dnia 21.09.2021 r.

Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o., w związku z prośbą zawartą w pytaniu z dnia 21.09.2021 r., korzystając z zapisów punktu IV.10 Instrukcji w sprawie udzielania zamówienia na roboty, usługi i dostawy na zewnątrz Spółki, zmienia Warunki zamówienia poprzez ustalenie nowego terminu składania ofert na dzień 24.09.2021 r., na godz. 11.00.

Informacja o wyniku postępowania

Załączniki do ogłoszenia: