Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Dostawa kosiarki dedykowanej do koszenia roślinności na farmie fotowoltaicznej

Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.
Zakładowa 50
39-400 Tarnobrzeg

OGŁASZA  PISEMNY  PRZETARG  NIEOGRANICZONY

prowadzony w oparciu o wewnętrzne przepisy Zamawiającego: Zarządzenie Zarządu Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o. o. z dnia 21 października 2021 r.
 Nr ewid. 6/2021,

na:

„Dostawę kosiarki dedykowanej do koszenia roślinności na farmie fotowoltaicznej”

Załączniki do ogłoszenia: