Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.
Zakładowa 50, 39-400 Tarnobrzeg

OGŁOSZENIE O  PISEMNYM  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

Postępowanie nr 09/TN/22

Zamawiający ogłasza pisemny przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o wewnętrzne przepisy Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o., na wykonanie zadania:

Ochrona majątku Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.

Załączniki do ogłoszenia: