Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Termomodernizacji ściany Budynku Stacji Uzdatniania Wody Pitnej

W imieniu Zakładu Produkcji Wody Pitnej – Baranów Sandomierski, Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Wykonanie termomodernizacji ściany Budynku Stacji Uzdatniania Wody Pitnej w Baranowie Sandomierskim.

Załączniki do ogłoszenia: