Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Wykonanie operatów szacunkowych

Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. ogłasza pisemny konkurs ofert prowadzony w oparciu o „Instrukcję w sprawie udzielania zamówienia na roboty, usługi i dostawy zlecane na zewnątrz Spółki” wprowadzoną w życie Zarządzeniem Zarządu Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. z dnia 21 października 2021 r. Nr ewid. 6/2021 na: „Wykonanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości położonych w Stalach i Stalowej Woli”

Załączniki do ogłoszenia: