Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Superfosfat prosty – P(CaS) 19-(20-32)

Właściwości:

Superfosfat prosty zawiera 19% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu, w tym 93% fosforanów ropzuszczalnych w wodzie, 20% wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie, 32% siarki (SO3) całkowitej.

Nawóz zawiera siarkę niezbędną do budowy białek oraz wapń, który przeciwdziała niektórym chorobom fizjologicznym (związanym z niedoborem tego pierwiastka). Daje dobre efekty w nawożeniu łąk i pastwisk oraz plantacji trwałych.

Przeznaczenie:

Superfosfat prosty jest tradycyjnym, fosforowym nawozem mineralnym. W rolnictwie jako środek wzbogacający glebę w składniki odżywcze niezbędne dla rozwoju roślin. Nawóz przedsiewny przeznaczony do stosowania pod zboża jare, rośliny okopowe i na użytki zielone.

Zasady stosowania:

Superfosfat prosty jest nawozem przedsiewnym.

Wskazane jest zmieszać go z glebą do głębokości 15-20cm.

Na użytkach zielonych oraz plantacjach trwałych pozostaje na powierzchni bez przykrycia glebą i jego składniki zostają stopniowo przemieszczane w głąb przez wody opadowe.