Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Tarnogran 9 – NPK(CaMgS) 9-9-17-(5-2-19)

Właściwości:

Nawóz zawiera 9% azotu (N) całkowitego w formie amonowej i amidowej ( w tym: w formie amonowej – 3,3%, w formie amidowej -5,7%), 9% fosforu (P2O5) całkowitego rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, 5% fosforu (P2O5)  rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, 2,5% fosforu (P2O5rozpuszczalnego w wodzie, 17% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, 2% magnezu (MgO)rozpuszczalnego w wodzie,  5% wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie i 19% siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie.

Obniżona zawartość chlorków w nawozie oraz forma mocznikowa azotu przyczyniają się do dobrego kiełkowania ziemniaków i zdrowotności bulw. Połączenie siarczanowych form potasu i magnezu w nawozie stosowanym pod ziemniaki, korzystnie wpływa na wielkość plonu i jakość bulw ziemniaka.

Przeznaczenie:

TARNOGRAN 9 jest specjalistycznym nawozem wieloskładnikowym,  przeznaczonym do nawożenia ziemniaków, buraków, kukurydzy, zbóż jarych, użytków zielonych oraz drzew i krzewów owocowych.

Zasady stosowania:

Nawóz należy stosować wiosną wysiewając go przed zastosowaniem upraw (orka, gryzowanie, bronowanie), tak aby nastąpiło zmieszanie go z glebą na głębokość 10-15 cm. Wskazane jest stosowanie nawozu na glebach lekkich i średnich oraz o niskiej zasobności w potas i  średniej w fosfor.