Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Wap Mag z mikroelementami – CaMg 28-16 z B, Cu, Mo, Zn

Właściwości:

WAP MAG z mikroelementami zawiera 28% wapnia (CaO) całkowitego, 16% magnezu (MgO) całkowitego, 0,1% boru (B)0,1% miedzi (Cu)0,012% molibdenu (Mo)0,1% cynku (Zn).

Zróżnicowane pod względem rozpuszczalności formy makroskładników występujących w nawozie sprzyjają systematycznemu uwalnianiu składników z granuli w całym okresie wegetacji roślin.

  • Wapń – zapewnia dobre ukorzenienie się roślin, korzystne warunki do pobierania innych składników pokarmowych, większą zdrowotność roślin uprawnych, węglanowa forma wapnia dodatkowo lokalnie odkwasza glebę.
  • Magnez – zapewnia efektywne pobieranie i przetwarzanie azotu w plon, dużą zawartość cukru w korzeniach (przy jednoczesnym spadku związków niepożądanych – melasotworów), duża zawartość tłuszczu w nasionach roślin strączkowych i oleistych, wyższą zdrowotność uprawianych roślin.
  • Bor – bierze udział w przemianach węglowodanowych i białkowych, syntezie chlorofilu i asymilacji CO2 oraz wykształceniu tkanek twórczych, wierzchołka wzrostu łodygi i korzeni.
  • Cynk – bierze udział w przemianach energetycznych, syntezie witamin C,B,PP i chlorofilu, aktywuje regulatory wzrostu.
  • Miedź – wpływa na rozwój i budowę anatomiczną wielu tkanek oraz rozwój brodawek korzeniowych roślin motylkowych, zwiększa odporność na choroby grzybowe.
  • Molibden – bierze udział w przemianach azotu i fosforu, ułatwia przyswajanie żelaza, jest niezbędny w procesie wiązania azotu przez bakterie brodawkowe.

Przeznaczenie:

Nawóz WAP MAG z mikroelementami przeznaczony jest do stosowania na gleby mineralne i organiczne o odczynie bardzo kwaśnym, kwaśnym i lekko kwaśnym we wszystkich uprawach rolniczych na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych. Ze względu na znaczną zawartość magnezu powinien być on stosowany przede wszystkim na gleby o niskiej i bardzo niskiej zasobności w magnez.

Zalecany jest także na gleby z niedoborem mikroelementów a szczególnie boru, miedzi i cynku.

Zasady stosowania:

Pod rośliny ozime na gruntach ornych nawóz powinien być stosowany pod orkę siewną. W przypadku roślin jarego siewu, czy sadzenia pod orkę zimową ewentualnie także pod orkę wiosenną. W innych przypadkach zaleca się zmieszanie nawozu z glebą na głębokość do 15 cm.

Na użytkach zielonych nawóz należy stosować zgodnie z zasadami nawożenia tych użytków na wiosnę przed lub na początku ruszenia wegetacji i po pokosach lub wypasach. Nawóz należy rozsiewać równomiernie na całej powierzchni pola w sposób wykluczający nawożenie pól i upraw do tego nieprzeznaczonych. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.