Władze Spółki

Władze spółki Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.

Zarząd Spółki

Zarząd spółki
Jacek Maślanka
Prezes Zarządu
Marcin Fijołek
Członek Zarządu ds. operacyjnych

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej
Michał Stryjewski

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Krzysztof Kalinka

Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej

Krzysztof Zięba

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Kazimierz Lewicki
Członek
Rady Nadzorczej
Waldemar Kotula
Członek
Rady Nadzorczej

Skarb Państwa

Zgromadzenie Wspólników
Skarb Państwa
Minister Aktywów Państwowych