Władze Spółki

Władze spółki Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.

Zarząd Spółki

Zarząd spółki

Prezes Zarządu
Marcin Fijołek
Członek Zarządu ds. operacyjnych

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej
Mirosław Skowerski

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Sandra Tomoń- Jaślar

Wiceprzewodnicząca
Rady Nadzorczej

Krzysztof Zięba

Członek
Rady Nadzorczej

Kazimierz Lewicki

Członek
Rady Nadzorczej

Oliwia Sentysz

Członek
Rady Nadzorczej

Skarb Państwa

Zgromadzenie Wspólników
Skarb Państwa
Minister Aktywów Państwowych