Sponsoring

Sponsoring i działalność społeczna

Spółki Grupy „Siarkopol” Tarnobrzeg prowadzą działalność sponsoringową w formie sponsoringu finansowego, usługowego lub rzeczowego. Aktywność sponsoringowa ma na celu promocję oraz wzmocnienie marki i wizerunku całej Grupy, a także poszczególnych Spółek będących jej Członkami.

Celami Grupy w działalności sponsoringowej są przede wszystkim:

 1. upowszechnianie i wzmacnianie marki „SIARKOPOL” TARNOBRZEG poprzez zwiększenie stopnia jej znajomości, rozpoznawalności i zasięgu oddziaływania,
 2. budowa pozytywnego wizerunku Grupy, jako trwałego i stabilnego podmiotu gospodarczego,
 3. dotarcie z przekazem do kluczowych interesariuszy Grupy, pozyskanie nowych kręgów klientów,
 4. wsparcie działań promocyjno –handlowych,
 5. odróżnianie Grupy oraz jej Członków od konkurencji,
 6. pozyskanie uznania i sympatii opinii publicznej.

Podmiot wnioskujący do Grupy o objęcie działaniami sponsoringowymi, składa pisemny wniosek o sponsoring, który powinien zawierać co najmniej informacje wskazane w Załączniku Nr 1.

Prowadzenie wspólnej działalności społecznej przez GRUPĘ „SIARKOPOL” TARNOBRZEG ma na celu wzmocnienie wizerunku  na rynku, wzrost akceptacji przez otoczenie, jak również wzrost zainteresowania ze strony klientów i kontrahentów oraz większe zaangażowanie pracowników.

Działania obejmują między innymi następujące obszary:

 1. wspieranie nauki i edukacji, w tym powszechnych programów edukacyjnych oraz forów myśli i idei,
 2. rozwój kompetencji zawodowych poprzez realizowanie programów płatnych praktyk i staży dla studentów oraz uczniów techników i szkół zawodowych,
 3. organizowanie szkoleń dla dzieci i młodzieży,
 4. wspieranie przedsięwzięć historycznych upamiętniających ważne wydarzenia w kraju oraz w regionie,
 5. promocję wiedzy z obszaru działania GRUPY „SIARKOPOL” TARNOBRZEG,
 6. wspieranie organizacji pozarządowych,
 7. współpracę ze społecznościami lokalnymi przy rozwiązywaniu ich problemów,
 8. promowanie zdrowego stylu życia, w tym sportu młodzieżowego i amatorskiego.

Podmiot lub osoba fizyczna wnioskująca o udzielenie pomocy, składa pisemny wniosek. który powinien zawierać co najmniej informacje wskazane w Załączniku Nr 2.

O NAS
Grupa Siarkopol Tarnobrzeg

Grupę Siarkopol tworzą cztery spółki w których Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. jest spółką dominującą. Jako grupa specjalizujemy się w przede wszystkim wytwarzaniu wysokiej jakości nawozów dla rolnictwa i ogrodu oraz produkcji siarki konfekcjonowanej